Icons

Social Icons


To use this icons, put icon code anywhere in your page :
color icon code :   [  <span class="social-icon behance color"></span>  ]   -   gray icon code :   [  <span class="social-icon behance gray"></span>  ]
black icon code :   [  <span class="social-icon behance black"></span>  ]  -   transparent icon code :   [  <span class="social-icon behance transparent"></span>  ]

Small Icons

 • Black Icons
 • Gray Icons
 • Color Icons
 • White Icons

To use this icons, put icon code anywhere in your page :   black icon code   [  <span class="glass icon"></span>  ]

 • glass icon
 • girl icon
 • film icon
 • heart icon
 • bin icon
 • home icon
 • parents icon
 • cars icon
 • wifi_alt icon
 • file icon
 • stats icon
 • keys icon
 • dislikes icon
 • eye_close icon
 • projector icon
 • compass icon
 • lightbulb icon
 • ruller icon
 • bookmark icon
 • headphones icon
 • retweet icon
 • heat icon
 • adress_book icon
 • tint icon
 • vector_path_polygon icon
 • font icon
 • text_strike icon
 • left_indent icon
 • align_right icon
 • text_bigger icon
 • message_full icon
 • message_plus icon
 • message_lock icon
 • inbox_minus icon
 • computer_locked icon
 • database_lock icon
 • folder_open icon
 • folder_flag icon
 • new_window icon
 • show_thumbnails_with_lines icon
 • imac icon
 • iphone_transfer icon
 • ear_plugs icon
 • rewind icon
 • forward icon
 • facetime_video icon
 • volume_up icon
 • brightness_reduce icon
 • circle_remove icon
 • circle_exclamation_mark icon
 • download icon
 • unlock icon
 • cart_in icon
 • up_arrow icon
 • circle_arrow_right icon
 • unshare icon
 • bluetooth icon
 • retweet_2 icon
 • direction icon
 • zoom_out icon
 • flash icon
 • chat icon
 • divide icon
 • fins icon
 • sheriffs_star icon
 • buoy icon
 • electrical_plug icon
 • keyboard_wired icon
 • drink icon
 • pizza icon
 • bullets icon
 • sweater icon
 • podium icon
 • french_press icon
 • kettle icon
 • webcam icon
 • temple_buddhist icon
 • comments icon
 • ax icon
 • tree_deciduous icon
 • gamepad icon
 • wallet icon
 • web_browser icon
 • bell icon
 • pin_flag icon
 • briefcase icon
 • hand_right icon
 • fullscreen icon
 • nameplate_alt icon
 • suitcase icon
 • dropbox icon
 • yahoo icon
 • tumblr icon
 • xing icon
 • read_it_later icon
 • behance icon
 • square_4 icon
 • stumbleupon icon
 • twitter icon
 • last_fm icon
 • leaf icon
 • car icon
 • magic icon
 • beach_umbrella icon
 • music icon
 • snowflake icon
 • binoculars icon
 • notes_2 icon
 • luggage icon
 • credit icon
 • charts icon
 • calendar icon
 • star icon
 • alarm icon
 • history icon
 • keynote icon
 • tag icon
 • gift icon
 • signal icon
 • headset icon
 • refresh icon
 • repeat icon
 • magnet icon
 • crop icon
 • vector_path_line icon
 • italic icon
 • text_height icon
 • right_indent icon
 • justify icon
 • embed icon
 • message_empty icon
 • message_minus icon
 • message_new icon
 • inbox_lock icon
 • computer_service icon
 • database_plus icon
 • folder_plus icon
 • folder_new icon
 • more_windows icon
 • show_lines icon
 • macbook icon
 • iphone_exchange icon
 • albums icon
 • play icon
 • fast_forward icon
 • download_alt icon
 • screenshot icon
 • brightness_increase icon
 • circle_ok icon
 • remove icon
 • upload icon
 • electricity icon
 • left_arrow icon
 • resize_small icon
 • circle_arrow_top icon
 • share icon
 • euro icon
 • moon icon
 • brush icon
 • pin icon
 • google_maps icon
 • male icon
 • snorkel_diving icon
 • fishes icon
 • qrcode icon
 • spade icon
 • flag icon
 • shield icon
 • beer icon
 • birthday_cake icon
 • cardio icon
 • fabric icon
 • skull icon
 • coffe_cup icon
 • hospital icon
 • temple_christianity_church icon
 • electrical_socket_eu icon
 • flower icon
 • table_tennis icon
 • more-items icon
 • playing_dices icon
 • share_2 icon
 • blog icon
 • candle icon
 • turtle icon
 • hdd icon
 • hand_left icon
 • shopping_bag icon
 • vases icon
 • file_import icon
 • google_alt icon
 • blogger icon
 • wordpress icon
 • zootool icon
 • linked_in icon
 • github icon
 • quora icon
 • readability icon
 • buzz icon
 • rss icon
 • dog icon
 • user_add icon
 • envelope icon
 • train icon
 • note icon
 • fire icon
 • road icon
 • pencil icon
 • old_man icon
 • airplane icon
 • pie_chart icon
 • router icon
 • link icon
 • clock icon
 • truck icon
 • attach icon
 • tags icon
 • umbrella icon
 • cup icon
 • warning_sign icon
 • roundabout icon
 • display icon
 • table icon
 • vector_path_square icon
 • vector_path_curve icon
 • bold icon
 • text_width icon
 • align_left icon
 • list icon
 • embed_close icon
 • message_in icon
 • message_ban icon
 • inbox icon
 • inbox_in icon
 • computer_proces icon
 • database_minus icon
 • folder_minus icon
 • check icon
 • show_big_thumbnails icon
 • playlist icon
 • ipad icon
 • ipod icon
 • step_backward icon
 • pause icon
 • step_forward icon
 • mute icon
 • move icon
 • circle_plus icon
 • circle_question_mark icon
 • ok icon
 • shopping_cart icon
 • ok_2 icon
 • right_arrow icon
 • resize_full icon
 • circle_arrow_down icon
 • thin_right_arrow icon
 • usd icon
 • sun icon
 • pen icon
 • riflescope icon
 • anchor icon
 • female icon
 • scuba_diving icon
 • boat icon
 • barcode icon
 • bank icon
 • credit_card icon
 • ring icon
 • fast_food icon
 • tablet icon
 • t-shirt icon
 • leather icon
 • celebration icon
 • pot icon
 • hospital_h icon
 • temple_islam icon
 • electrical_socket_us icon
 • baseball icon
 • bowling icon
 • sort icon
 • calculator icon
 • sampler icon
 • dashboard icon
 • pin_classic icon
 • rabbit icon
 • thumbs_up icon
 • hand_up icon
 • book_open icon
 • announcement icon
 • picasa icon
 • instapaper icon
 • dribbble icon
 • forrst icon
 • youtube icon
 • google_plus icon
 • facebook icon
 • vimeo icon
 • skype icon
 • e-mail icon
 • user icon
 • user_remove icon
 • camera icon
 • print icon
 • cogwheel icon
 • cogwheels icon
 • search icon
 • bus icon
 • woman icon
 • notes icon
 • group icon
 • camera_small icon
 • eye_open icon
 • stopwatch icon
 • cargo icon
 • power icon
 • cleaning icon
 • book icon
 • stroller icon
 • signal_2 icon
 • random icon
 • log_book icon
 • adjust icon
 • vector_path_circle icon
 • vector_path_all icon
 • text_underline icon
 • text_resize icon
 • align_center icon
 • text_smaller icon
 • adjust icon
 • message_out icon
 • message_flag icon
 • inbox_plus icon
 • inbox_out icon
 • phone icon
 • database_ban icon
 • folder_lock icon
 • edit icon
 • show_thumbnails icon
 • picture icon
 • iphone icon
 • ipod_shuffle icon
 • fast_backward icon
 • stop icon
 • eject icon
 • volume_down icon
 • more_2 icon
 • circle_minus icon
 • circle_info icon
 • ban icon
 • lock icon
 • cart_out icon
 • down_arrow icon
 • circle_arrow_left icon
 • play_button icon
 • thin_arrow_left icon
 • bp icon
 • cloud icon
 • zoom_in icon
 • rotation_lock icon
 • conversation icon
 • asterisk icon
 • oxygen_bottle icon
 • delete_point icon
 • pool icon
 • vcard icon
 • keyboard_wireless icon
 • cake icon
 • cutlery icon
 • settings icon
 • pants icon
 • scissors icon
 • tea_kettle icon
 • grater icon
 • microphone icon
 • temple_hindu icon
 • bomb icon
 • rugby icon
 • tree_conifer icon
 • filter icon
 • tie icon
 • piano icon
 • certificate icon
 • iphone_shake icon
 • globe icon
 • thumbs_down icon
 • hand_down icon
 • nameplate icon
 • dumbbell icon
 • pinterest icon
 • jolicloud icon
 • amazon icon
 • evernote icon
 • deviantart icon
 • pinboard icon
 • skitch icon
 • spootify icon
 • twitter_t icon
 • flickr_2 icon

To use this icons, put icon code anywhere in your page :   gray icon code   [  <span class="glass icon gray"></span>  ]

 • glass icon
 • girl icon
 • film icon
 • heart icon
 • bin icon
 • home icon
 • parents icon
 • cars icon
 • wifi_alt icon
 • file icon
 • stats icon
 • keys icon
 • dislikes icon
 • eye_close icon
 • projector icon
 • compass icon
 • lightbulb icon
 • ruller icon
 • bookmark icon
 • headphones icon
 • retweet icon
 • heat icon
 • adress_book icon
 • tint icon
 • vector_path_polygon icon
 • font icon
 • text_strike icon
 • left_indent icon
 • align_right icon
 • text_bigger icon
 • message_full icon
 • message_plus icon
 • message_lock icon
 • inbox_minus icon
 • computer_locked icon
 • database_lock icon
 • folder_open icon
 • folder_flag icon
 • new_window icon
 • show_thumbnails_with_lines icon
 • imac icon
 • iphone_transfer icon
 • ear_plugs icon
 • rewind icon
 • forward icon
 • facetime_video icon
 • volume_up icon
 • brightness_reduce icon
 • circle_remove icon
 • circle_exclamation_mark icon
 • download icon
 • unlock icon
 • cart_in icon
 • up_arrow icon
 • circle_arrow_right icon
 • unshare icon
 • bluetooth icon
 • retweet_2 icon
 • direction icon
 • zoom_out icon
 • flash icon
 • chat icon
 • divide icon
 • fins icon
 • sheriffs_star icon
 • buoy icon
 • electrical_plug icon
 • keyboard_wired icon
 • drink icon
 • pizza icon
 • bullets icon
 • sweater icon
 • podium icon
 • french_press icon
 • kettle icon
 • webcam icon
 • temple_buddhist icon
 • comments icon
 • ax icon
 • tree_deciduous icon
 • gamepad icon
 • wallet icon
 • web_browser icon
 • bell icon
 • pin_flag icon
 • briefcase icon
 • hand_right icon
 • fullscreen icon
 • nameplate_alt icon
 • suitcase icon
 • dropbox icon
 • yahoo icon
 • tumblr icon
 • xing icon
 • read_it_later icon
 • behance icon
 • square_4 icon
 • stumbleupon icon
 • twitter icon
 • last_fm icon
 • leaf icon
 • car icon
 • magic icon
 • beach_umbrella icon
 • music icon
 • snowflake icon
 • binoculars icon
 • notes_2 icon
 • luggage icon
 • credit icon
 • charts icon
 • calendar icon
 • star icon
 • alarm icon
 • history icon
 • keynote icon
 • tag icon
 • gift icon
 • signal icon
 • headset icon
 • refresh icon
 • repeat icon
 • magnet icon
 • crop icon
 • vector_path_line icon
 • italic icon
 • text_height icon
 • right_indent icon
 • justify icon
 • embed icon
 • message_empty icon
 • message_minus icon
 • message_new icon
 • inbox_lock icon
 • computer_service icon
 • database_plus icon
 • folder_plus icon
 • folder_new icon
 • more_windows icon
 • show_lines icon
 • macbook icon
 • iphone_exchange icon
 • albums icon
 • play icon
 • fast_forward icon
 • download_alt icon
 • screenshot icon
 • brightness_increase icon
 • circle_ok icon
 • remove icon
 • upload icon
 • electricity icon
 • left_arrow icon
 • resize_small icon
 • circle_arrow_top icon
 • share icon
 • euro icon
 • moon icon
 • brush icon
 • pin icon
 • google_maps icon
 • male icon
 • snorkel_diving icon
 • fishes icon
 • qrcode icon
 • spade icon
 • flag icon
 • shield icon
 • beer icon
 • birthday_cake icon
 • cardio icon
 • fabric icon
 • skull icon
 • coffe_cup icon
 • hospital icon
 • temple_christianity_church icon
 • electrical_socket_eu icon
 • flower icon
 • table_tennis icon
 • more-items icon
 • playing_dices icon
 • share_2 icon
 • blog icon
 • candle icon
 • turtle icon
 • hdd icon
 • hand_left icon
 • shopping_bag icon
 • vases icon
 • file_import icon
 • google_alt icon
 • blogger icon
 • wordpress icon
 • zootool icon
 • linked_in icon
 • github icon
 • quora icon
 • readability icon
 • buzz icon
 • rss icon
 • dog icon
 • user_add icon
 • envelope icon
 • train icon
 • note icon
 • fire icon
 • road icon
 • pencil icon
 • old_man icon
 • airplane icon
 • pie_chart icon
 • router icon
 • link icon
 • clock icon
 • truck icon
 • attach icon
 • tags icon
 • umbrella icon
 • cup icon
 • warning_sign icon
 • roundabout icon
 • display icon
 • table icon
 • vector_path_square icon
 • vector_path_curve icon
 • bold icon
 • text_width icon
 • align_left icon
 • list icon
 • embed_close icon
 • message_in icon
 • message_ban icon
 • inbox icon
 • inbox_in icon
 • computer_proces icon
 • database_minus icon
 • folder_minus icon
 • check icon
 • show_big_thumbnails icon
 • playlist icon
 • ipad icon
 • ipod icon
 • step_backward icon
 • pause icon
 • step_forward icon
 • mute icon
 • move icon
 • circle_plus icon
 • circle_question_mark icon
 • ok icon
 • shopping_cart icon
 • ok_2 icon
 • right_arrow icon
 • resize_full icon
 • circle_arrow_down icon
 • thin_right_arrow icon
 • usd icon
 • sun icon
 • pen icon
 • riflescope icon
 • anchor icon
 • female icon
 • scuba_diving icon
 • boat icon
 • barcode icon
 • bank icon
 • credit_card icon
 • ring icon
 • fast_food icon
 • tablet icon
 • t-shirt icon
 • leather icon
 • celebration icon
 • pot icon
 • hospital_h icon
 • temple_islam icon
 • electrical_socket_us icon
 • baseball icon
 • bowling icon
 • sort icon
 • calculator icon
 • sampler icon
 • dashboard icon
 • pin_classic icon
 • rabbit icon
 • thumbs_up icon
 • hand_up icon
 • book_open icon
 • announcement icon
 • picasa icon
 • instapaper icon
 • dribbble icon
 • forrst icon
 • youtube icon
 • google_plus icon
 • facebook icon
 • vimeo icon
 • skype icon
 • e-mail icon
 • user icon
 • user_remove icon
 • camera icon
 • print icon
 • cogwheel icon
 • cogwheels icon
 • search icon
 • bus icon
 • woman icon
 • notes icon
 • group icon
 • camera_small icon
 • eye_open icon
 • stopwatch icon
 • cargo icon
 • power icon
 • cleaning icon
 • book icon
 • stroller icon
 • signal_2 icon
 • random icon
 • log_book icon
 • adjust icon
 • vector_path_circle icon
 • vector_path_all icon
 • text_underline icon
 • text_resize icon
 • align_center icon
 • text_smaller icon
 • adjust icon
 • message_out icon
 • message_flag icon
 • inbox_plus icon
 • inbox_out icon
 • phone icon
 • database_ban icon
 • folder_lock icon
 • edit icon
 • show_thumbnails icon
 • picture icon
 • iphone icon
 • ipod_shuffle icon
 • fast_backward icon
 • stop icon
 • eject icon
 • volume_down icon
 • more_2 icon
 • circle_minus icon
 • circle_info icon
 • ban icon
 • lock icon
 • cart_out icon
 • down_arrow icon
 • circle_arrow_left icon
 • play_button icon
 • thin_arrow_left icon
 • bp icon
 • cloud icon
 • zoom_in icon
 • rotation_lock icon
 • conversation icon
 • asterisk icon
 • oxygen_bottle icon
 • delete_point icon
 • pool icon
 • vcard icon
 • keyboard_wireless icon
 • cake icon
 • cutlery icon
 • settings icon
 • pants icon
 • scissors icon
 • tea_kettle icon
 • grater icon
 • microphone icon
 • temple_hindu icon
 • bomb icon
 • rugby icon
 • tree_conifer icon
 • filter icon
 • tie icon
 • piano icon
 • certificate icon
 • iphone_shake icon
 • globe icon
 • thumbs_down icon
 • hand_down icon
 • nameplate icon
 • dumbbell icon
 • pinterest icon
 • jolicloud icon
 • amazon icon
 • evernote icon
 • deviantart icon
 • pinboard icon
 • skitch icon
 • spootify icon
 • twitter_t icon
 • flickr_2 icon

To use this icons, put icon code anywhere in your page :   color icon code   [  <span class="glass icon color"></span>  ]

 • glass icon
 • girl icon
 • film icon
 • heart icon
 • bin icon
 • home icon
 • parents icon
 • cars icon
 • wifi_alt icon
 • file icon
 • stats icon
 • keys icon
 • dislikes icon
 • eye_close icon
 • projector icon
 • compass icon
 • lightbulb icon
 • ruller icon
 • bookmark icon
 • headphones icon
 • retweet icon
 • heat icon
 • adress_book icon
 • tint icon
 • vector_path_polygon icon
 • font icon
 • text_strike icon
 • left_indent icon
 • align_right icon
 • text_bigger icon
 • message_full icon
 • message_plus icon
 • message_lock icon
 • inbox_minus icon
 • computer_locked icon
 • database_lock icon
 • folder_open icon
 • folder_flag icon
 • new_window icon
 • show_thumbnails_with_lines icon
 • imac icon
 • iphone_transfer icon
 • ear_plugs icon
 • rewind icon
 • forward icon
 • facetime_video icon
 • volume_up icon
 • brightness_reduce icon
 • circle_remove icon
 • circle_exclamation_mark icon
 • download icon
 • unlock icon
 • cart_in icon
 • up_arrow icon
 • circle_arrow_right icon
 • unshare icon
 • bluetooth icon
 • retweet_2 icon
 • direction icon
 • zoom_out icon
 • flash icon
 • chat icon
 • divide icon
 • fins icon
 • sheriffs_star icon
 • buoy icon
 • electrical_plug icon
 • keyboard_wired icon
 • drink icon
 • pizza icon
 • bullets icon
 • sweater icon
 • podium icon
 • french_press icon
 • kettle icon
 • webcam icon
 • temple_buddhist icon
 • comments icon
 • ax icon
 • tree_deciduous icon
 • gamepad icon
 • wallet icon
 • web_browser icon
 • bell icon
 • pin_flag icon
 • briefcase icon
 • hand_right icon
 • fullscreen icon
 • nameplate_alt icon
 • suitcase icon
 • dropbox icon
 • yahoo icon
 • tumblr icon
 • xing icon
 • read_it_later icon
 • behance icon
 • square_4 icon
 • stumbleupon icon
 • twitter icon
 • last_fm icon
 • leaf icon
 • car icon
 • magic icon
 • beach_umbrella icon
 • music icon
 • snowflake icon
 • binoculars icon
 • notes_2 icon
 • luggage icon
 • credit icon
 • charts icon
 • calendar icon
 • star icon
 • alarm icon
 • history icon
 • keynote icon
 • tag icon
 • gift icon
 • signal icon
 • headset icon
 • refresh icon
 • repeat icon
 • magnet icon
 • crop icon
 • vector_path_line icon
 • italic icon
 • text_height icon
 • right_indent icon
 • justify icon
 • embed icon
 • message_empty icon
 • message_minus icon
 • message_new icon
 • inbox_lock icon
 • computer_service icon
 • database_plus icon
 • folder_plus icon
 • folder_new icon
 • more_windows icon
 • show_lines icon
 • macbook icon
 • iphone_exchange icon
 • albums icon
 • play icon
 • fast_forward icon
 • download_alt icon
 • screenshot icon
 • brightness_increase icon
 • circle_ok icon
 • remove icon
 • upload icon
 • electricity icon
 • left_arrow icon
 • resize_small icon
 • circle_arrow_top icon
 • share icon
 • euro icon
 • moon icon
 • brush icon
 • pin icon
 • google_maps icon
 • male icon
 • snorkel_diving icon
 • fishes icon
 • qrcode icon
 • spade icon
 • flag icon
 • shield icon
 • beer icon
 • birthday_cake icon
 • cardio icon
 • fabric icon
 • skull icon
 • coffe_cup icon
 • hospital icon
 • temple_christianity_church icon
 • electrical_socket_eu icon
 • flower icon
 • table_tennis icon
 • more-items icon
 • playing_dices icon
 • share_2 icon
 • blog icon
 • candle icon
 • turtle icon
 • hdd icon
 • hand_left icon
 • shopping_bag icon
 • vases icon
 • file_import icon
 • google_alt icon
 • blogger icon
 • wordpress icon
 • zootool icon
 • linked_in icon
 • github icon
 • quora icon
 • readability icon
 • buzz icon
 • rss icon
 • dog icon
 • user_add icon
 • envelope icon
 • train icon
 • note icon
 • fire icon
 • road icon
 • pencil icon
 • old_man icon
 • airplane icon
 • pie_chart icon
 • router icon
 • link icon
 • clock icon
 • truck icon
 • attach icon
 • tags icon
 • umbrella icon
 • cup icon
 • warning_sign icon
 • roundabout icon
 • display icon
 • table icon
 • vector_path_square icon
 • vector_path_curve icon
 • bold icon
 • text_width icon
 • align_left icon
 • list icon
 • embed_close icon
 • message_in icon
 • message_ban icon
 • inbox icon
 • inbox_in icon
 • computer_proces icon
 • database_minus icon
 • folder_minus icon
 • check icon
 • show_big_thumbnails icon
 • playlist icon
 • ipad icon
 • ipod icon
 • step_backward icon
 • pause icon
 • step_forward icon
 • mute icon
 • move icon
 • circle_plus icon
 • circle_question_mark icon
 • ok icon
 • shopping_cart icon
 • ok_2 icon
 • right_arrow icon
 • resize_full icon
 • circle_arrow_down icon
 • thin_right_arrow icon
 • usd icon
 • sun icon
 • pen icon
 • riflescope icon
 • anchor icon
 • female icon
 • scuba_diving icon
 • boat icon
 • barcode icon
 • bank icon
 • credit_card icon
 • ring icon
 • fast_food icon
 • tablet icon
 • t-shirt icon
 • leather icon
 • celebration icon
 • pot icon
 • hospital_h icon
 • temple_islam icon
 • electrical_socket_us icon
 • baseball icon
 • bowling icon
 • sort icon
 • calculator icon
 • sampler icon
 • dashboard icon
 • pin_classic icon
 • rabbit icon
 • thumbs_up icon
 • hand_up icon
 • book_open icon
 • announcement icon
 • picasa icon
 • instapaper icon
 • dribbble icon
 • forrst icon
 • youtube icon
 • google_plus icon
 • facebook icon
 • vimeo icon
 • skype icon
 • e-mail icon
 • user icon
 • user_remove icon
 • camera icon
 • print icon
 • cogwheel icon
 • cogwheels icon
 • search icon
 • bus icon
 • woman icon
 • notes icon
 • group icon
 • camera_small icon
 • eye_open icon
 • stopwatch icon
 • cargo icon
 • power icon
 • cleaning icon
 • book icon
 • stroller icon
 • signal_2 icon
 • random icon
 • log_book icon
 • adjust icon
 • vector_path_circle icon
 • vector_path_all icon
 • text_underline icon
 • text_resize icon
 • align_center icon
 • text_smaller icon
 • adjust icon
 • message_out icon
 • message_flag icon
 • inbox_plus icon
 • inbox_out icon
 • phone icon
 • database_ban icon
 • folder_lock icon
 • edit icon
 • show_thumbnails icon
 • picture icon
 • iphone icon
 • ipod_shuffle icon
 • fast_backward icon
 • stop icon
 • eject icon
 • volume_down icon
 • more_2 icon
 • circle_minus icon
 • circle_info icon
 • ban icon
 • lock icon
 • cart_out icon
 • down_arrow icon
 • circle_arrow_left icon
 • play_button icon
 • thin_arrow_left icon
 • bp icon
 • cloud icon
 • zoom_in icon
 • rotation_lock icon
 • conversation icon
 • asterisk icon
 • oxygen_bottle icon
 • delete_point icon
 • pool icon
 • vcard icon
 • keyboard_wireless icon
 • cake icon
 • cutlery icon
 • settings icon
 • pants icon
 • scissors icon
 • tea_kettle icon
 • grater icon
 • microphone icon
 • temple_hindu icon
 • bomb icon
 • rugby icon
 • tree_conifer icon
 • filter icon
 • tie icon
 • piano icon
 • certificate icon
 • iphone_shake icon
 • globe icon
 • thumbs_down icon
 • hand_down icon
 • nameplate icon
 • dumbbell icon
 • pinterest icon
 • jolicloud icon
 • amazon icon
 • evernote icon
 • deviantart icon
 • pinboard icon
 • skitch icon
 • spootify icon
 • twitter_t icon
 • flickr_2 icon

To use this icons, put icon code anywhere in your page :   white icon code   [  <span class="glass icon white"></span>  ]

 • glass icon
 • girl icon
 • film icon
 • heart icon
 • bin icon
 • home icon
 • parents icon
 • cars icon
 • wifi_alt icon
 • file icon
 • stats icon
 • keys icon
 • dislikes icon
 • eye_close icon
 • projector icon
 • compass icon
 • lightbulb icon
 • ruller icon
 • bookmark icon
 • headphones icon
 • retweet icon
 • heat icon
 • adress_book icon
 • tint icon
 • vector_path_polygon icon
 • font icon
 • text_strike icon
 • left_indent icon
 • align_right icon
 • text_bigger icon
 • message_full icon
 • message_plus icon
 • message_lock icon
 • inbox_minus icon
 • computer_locked icon
 • database_lock icon
 • folder_open icon
 • folder_flag icon
 • new_window icon
 • show_thumbnails_with_lines icon
 • imac icon
 • iphone_transfer icon
 • ear_plugs icon
 • rewind icon
 • forward icon
 • facetime_video icon
 • volume_up icon
 • brightness_reduce icon
 • circle_remove icon
 • circle_exclamation_mark icon
 • download icon
 • unlock icon
 • cart_in icon
 • up_arrow icon
 • circle_arrow_right icon
 • unshare icon
 • bluetooth icon
 • retweet_2 icon
 • direction icon
 • zoom_out icon
 • flash icon
 • chat icon
 • divide icon
 • fins icon
 • sheriffs_star icon
 • buoy icon
 • electrical_plug icon
 • keyboard_wired icon
 • drink icon
 • pizza icon
 • bullets icon
 • sweater icon
 • podium icon
 • french_press icon
 • kettle icon
 • webcam icon
 • temple_buddhist icon
 • comments icon
 • ax icon
 • tree_deciduous icon
 • gamepad icon
 • wallet icon
 • web_browser icon
 • bell icon
 • pin_flag icon
 • briefcase icon
 • hand_right icon
 • fullscreen icon
 • nameplate_alt icon
 • suitcase icon
 • dropbox icon
 • yahoo icon
 • tumblr icon
 • xing icon
 • read_it_later icon
 • behance icon
 • square_4 icon
 • stumbleupon icon
 • twitter icon
 • last_fm icon
 • leaf icon
 • car icon
 • magic icon
 • beach_umbrella icon
 • music icon
 • snowflake icon
 • binoculars icon
 • notes_2 icon
 • luggage icon
 • credit icon
 • charts icon
 • calendar icon
 • star icon
 • alarm icon
 • history icon
 • keynote icon
 • tag icon
 • gift icon
 • signal icon
 • headset icon
 • refresh icon
 • repeat icon
 • magnet icon
 • crop icon
 • vector_path_line icon
 • italic icon
 • text_height icon
 • right_indent icon
 • justify icon
 • embed icon
 • message_empty icon
 • message_minus icon
 • message_new icon
 • inbox_lock icon
 • computer_service icon
 • database_plus icon
 • folder_plus icon
 • folder_new icon
 • more_windows icon
 • show_lines icon
 • macbook icon
 • iphone_exchange icon
 • albums icon
 • play icon
 • fast_forward icon
 • download_alt icon
 • screenshot icon
 • brightness_increase icon
 • circle_ok icon
 • remove icon
 • upload icon
 • electricity icon
 • left_arrow icon
 • resize_small icon
 • circle_arrow_top icon
 • share icon
 • euro icon
 • moon icon
 • brush icon
 • pin icon
 • google_maps icon
 • male icon
 • snorkel_diving icon
 • fishes icon
 • qrcode icon
 • spade icon
 • flag icon
 • shield icon
 • beer icon
 • birthday_cake icon
 • cardio icon
 • fabric icon
 • skull icon
 • coffe_cup icon
 • hospital icon
 • temple_christianity_church icon
 • electrical_socket_eu icon
 • flower icon
 • table_tennis icon
 • more-items icon
 • playing_dices icon
 • share_2 icon
 • blog icon
 • candle icon
 • turtle icon
 • hdd icon
 • hand_left icon
 • shopping_bag icon
 • vases icon
 • file_import icon
 • google_alt icon
 • blogger icon
 • wordpress icon
 • zootool icon
 • linked_in icon
 • github icon
 • quora icon
 • readability icon
 • buzz icon
 • rss icon
 • dog icon
 • user_add icon
 • envelope icon
 • train icon
 • note icon
 • fire icon
 • road icon
 • pencil icon
 • old_man icon
 • airplane icon
 • pie_chart icon
 • router icon
 • link icon
 • clock icon
 • truck icon
 • attach icon
 • tags icon
 • umbrella icon
 • cup icon
 • warning_sign icon
 • roundabout icon
 • display icon
 • table icon
 • vector_path_square icon
 • vector_path_curve icon
 • bold icon
 • text_width icon
 • align_left icon
 • list icon
 • embed_close icon
 • message_in icon
 • message_ban icon
 • inbox icon
 • inbox_in icon
 • computer_proces icon
 • database_minus icon
 • folder_minus icon
 • check icon
 • show_big_thumbnails icon
 • playlist icon
 • ipad icon
 • ipod icon
 • step_backward icon
 • pause icon
 • step_forward icon
 • mute icon
 • move icon
 • circle_plus icon
 • circle_question_mark icon
 • ok icon
 • shopping_cart icon
 • ok_2 icon
 • right_arrow icon
 • resize_full icon
 • circle_arrow_down icon
 • thin_right_arrow icon
 • usd icon
 • sun icon
 • pen icon
 • riflescope icon
 • anchor icon
 • female icon
 • scuba_diving icon
 • boat icon
 • barcode icon
 • bank icon
 • credit_card icon
 • ring icon
 • fast_food icon
 • tablet icon
 • t-shirt icon
 • leather icon
 • celebration icon
 • pot icon
 • hospital_h icon
 • temple_islam icon
 • electrical_socket_us icon
 • baseball icon
 • bowling icon
 • sort icon
 • calculator icon
 • sampler icon
 • dashboard icon
 • pin_classic icon
 • rabbit icon
 • thumbs_up icon
 • hand_up icon
 • book_open icon
 • announcement icon
 • picasa icon
 • instapaper icon
 • dribbble icon
 • forrst icon
 • youtube icon
 • google_plus icon
 • facebook icon
 • vimeo icon
 • skype icon
 • e-mail icon
 • user icon
 • user_remove icon
 • camera icon
 • print icon
 • cogwheel icon
 • cogwheels icon
 • search icon
 • bus icon
 • woman icon
 • notes icon
 • group icon
 • camera_small icon
 • eye_open icon
 • stopwatch icon
 • cargo icon
 • power icon
 • cleaning icon
 • book icon
 • stroller icon
 • signal_2 icon
 • random icon
 • log_book icon
 • adjust icon
 • vector_path_circle icon
 • vector_path_all icon
 • text_underline icon
 • text_resize icon
 • align_center icon
 • text_smaller icon
 • adjust icon
 • message_out icon
 • message_flag icon
 • inbox_plus icon
 • inbox_out icon
 • phone icon
 • database_ban icon
 • folder_lock icon
 • edit icon
 • show_thumbnails icon
 • picture icon
 • iphone icon
 • ipod_shuffle icon
 • fast_backward icon
 • stop icon
 • eject icon
 • volume_down icon
 • more_2 icon
 • circle_minus icon
 • circle_info icon
 • ban icon
 • lock icon
 • cart_out icon
 • down_arrow icon
 • circle_arrow_left icon
 • play_button icon
 • thin_arrow_left icon
 • bp icon
 • cloud icon
 • zoom_in icon
 • rotation_lock icon
 • conversation icon
 • asterisk icon
 • oxygen_bottle icon
 • delete_point icon
 • pool icon
 • vcard icon
 • keyboard_wireless icon
 • cake icon
 • cutlery icon
 • settings icon
 • pants icon
 • scissors icon
 • tea_kettle icon
 • grater icon
 • microphone icon
 • temple_hindu icon
 • bomb icon
 • rugby icon
 • tree_conifer icon
 • filter icon
 • tie icon
 • piano icon
 • certificate icon
 • iphone_shake icon
 • globe icon
 • thumbs_down icon
 • hand_down icon
 • nameplate icon
 • dumbbell icon
 • pinterest icon
 • jolicloud icon
 • amazon icon
 • evernote icon
 • deviantart icon
 • pinboard icon
 • skitch icon
 • spootify icon
 • twitter_t icon
 • flickr_2 icon